EKOLOGIA

RECYCLING | OZE | BIORÓŻNORODNOŚĆ

EDUKACJA EKOLOGICZNA
KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH CODZIENNIE
Pikniki i festyny ekologiczne to świetne miejsce do poruszenia najważniejszych tematów związanych z tym co nas otacza. Jednym z najważniejszych elementów troski o zapobieganie zmianom klimatu jest zmiana codziennych nawyków w życiu osobistym każdego z nas. Dlatego też podejmujemy szereg działań mających na celu edukację ekologiczną już od najmłodszych lat.
W trosce o środowisko naturalne przeprowadzamy różnego rodzaju działania edukacyjne z zakresu kształtowania postaw proekologicznych i wprowadzania odpowiednich zachowań do codziennego życia. Szczególny nacisk kładziemy na edukację dzieci w tym zakresie i poprzez różnego rodzaju animacje uczymy jak oszczędzać media i zasoby naturalne, jak sortować śmieci i potem je wykorzystywać w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych. Jeśli widzisz potrzebę przeprowadzenia edukacji w tym zakresie w twojej szkole lub okolicy skontaktuj się z nami.