Festiwal Kultury Rodzinnej to innowacyjna oferta kulturalno-społeczna skierowana do całych RODZIN. Misją Festiwalu było ukonstytuowanie wspólnoty rodziny i wzajemne przeżywanie pozytywnych emocji przez wszystkich jej członków – od najmłodszych do najstarszych – poprzez wspólne uczestnictwo w interaktywnych działaniach edukacyjnych i kulturalnych. Dzięki temu stworzyliśmy szansę rodzicom, opiekunom, dzieciom, młodzieży i seniorom na przeżywanie kultury i sztuki, czyli budowanie wspólnego kanonu wartości oraz doświadczanie niezapomnianych momentów w jednym czasie.

Festiwal Kultury Rodzinnej odbył się w dniach 25-26 czerwca 2022 r. na terenie Parku Ludowego w Lublinie.

Tegoroczna edycja to dwudniowy festiwal miejski podczas którego dzięki podjętym działaniom i wyjątkowym propozycjom każdy gość mógł popatrzeć na otaczający go świat z zupełnie innej perspektywy.

Naszym dążeniem było stworzenie magicznego wydarzenia, które zapewni niezapomniane chwile mieszkańcom naszego regionu. Pobudziliśmy wyobraźnię i uaktywniliśmy kreatywne działania, a także przyczyniliśmy się do zintegrowania rodzin oraz lokalnej społeczności poprzez wspólne aktywności artystyczne.