FUNDACJA SMAKI KULTURY

FUNDACJA SMAKI KULTURY
KULTURA| SPORT | EKOLOGIA | EDUKACJA
Fundacja Smaki Kultury powstała w 2015 roku w Lublinie. Działa w sferze kultury na różnych poziomach życia - od kultury przez sport, ekologię do edukacji. Podczas realizacji różnych projektów szczególny nacisk kładziemy na edukację najmłodszych na różnych polach, poziomach i dziedzinach.
Od początku istnienia Fundacja jest producentem Festiwalu Sztuk Naturalnych, który jest największym realizowanym projektem w ciągu roku.
WSPÓŁPRACOWALIŚMY
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE: