W Grze Miejskiej „Przygoda z Tatą” zorganizowanej w Lublinie w dniu 19.06.2022 roku na zlecenie MRiPS wzięło udział 160 rodzin, co stanowiło łącznie ponad 450 osób. Każda z drużyn wzięła udział w zadaniu polegającym na przejściu Starego Miasta i wykonywaniu zadań dostarczonych przez animatorów, znajdujących się na każdym punkcie. Jednym z punktów były warsztaty cebularza w Muzeum Cebularza. Po wykonaniu zadania każda drużyna otrzymała cebularze dla swojej rodziny jak również przepis na domowy wypiek. Kolejnym punktem było odwiedzenie Pracowni Artystycznej Traf, gdzie po przebraniu się w stroje z epoki należało wysłać zdjęcie do organizatorów wydarzenia.  Po ukończeniu wszystkich zadań każda drużyna otrzymała grę Luble, inspirowaną miastem Lublin. Po przejściu 20 punktów związanych z historią Lublina każda drużyna wzięła udział w Pikniku Rodzinnym, gdzie czekały liczne gry, zabawy, konkursy, dmuchane palce zabawa a także poczęstunek dla każdego uczestnika. Po zliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców każdej kategorii. Nagrody główne oraz dyplomy dla każdej z drużyn wręczyli przedstawiciele Wojewody Lubelskiego. Na zakończenie pikniku odbył się koncert Marka Andrzejewskiego  z synem Michałem.  W ciągu kilku dni po wydarzeniu zrealizowany został film, który wraz ze zdjęciami został wysłany do Kapitanów drużyn poprzez pocztę elektroniczną. Wydarzenie było nie tylko dobrą zabawą oraz integracją mieszkańców województwa, było również promocją turystyczną miasta. Z rozmów przeprowadzonych z rodzinami podczas pikniku wiemy, że niektóre z odwiedzanych miejsc były dla nich zaskoczeniem a wcześniej nie mieli pojęcia o ich istnieniu.

Przede wszystkim jednak wydarzenie było dniem integracji całych rodzin i wzmacniania więzi pomiędzy ojcem a dziećmi. Dzisiejsze tempo życia, prowadzenie domu i praca zawodowa oczywiście są dużym wyzwaniem. Jednak czas wartościowo wykorzystany na to, by budować pozytywne relacje z dzieckiem, nie pójdzie na marne. Pomoże mu to w przyszłości osiągnąć szczęście i sukces.  Udział w Grze miejskiej a następnie w pikniku dał rodzinom możliwość spędzenia całej niedzieli wspólnie. To zacieśnia wzajemne więzy, rozwija i umacnia wspólnotę rodzinną. Gra miejska była doskonałą ku temu okazją. Atmosfera sprzyjała budowaniu więzi rodzinnych, a wspólnie spędzony czas był wartościowy i warty zapamiętania. W pikniku obok dzieci i rodziców uczestniczyli również seniorzy, którzy z chęcią włączali się w organizowane gry i zabawy.

Bez wątpienia połączenie spędzania czasu razem z nauką historii miasta było kształcącym a jednocześnie wysoce społecznym wydarzeniem. Aktywny wypoczynek stanowi istotną część wychowania społecznego. Już od najmłodszych lat rodzina, szkoła, organizacje samorządowe powinny kształtować dzieci do świadomego, przyjemnego i wartościowego spędzania czasu wolnego. Aktywna forma wypoczynku połączona z quizami, konkursami wiedzy, zaproponowana podczas realizacji projektu, w postaci Gry Miejskiej, wywołała radość, zadowolenie oraz pogłębiła i rozwinęła zainteresowania historią miasta, zaktywizowała kontakty międzyludzkie i ukazała wpływ różnych aktywności na życie rodzinne.

Odnosząc się do zakładanych rezultatów wydarzenie pogłębiło relacje międzypokoleniowe, szczególnie więzi ojców z dziećmi, którzy rozwiązując 20 zagadek związanych z historia miasta nauczyli się nowych faktów, polegania na sobie a przede wszystkim beztrosko spędzili wspólnie czas z dziećmi wspólnie dobrze się bawiąc.

Zadanie, które wykonywały rodziny podczas Gry miejskiej polegało na przemieszczeniu się z punktu do punktu na podstawie rozwiązywanych zagadek, z których każda dotyczyła historii miasta lub odwiedzanej budowli. Gra złożona była z 20 punktów oraz wyzwań i zadań dodatkowych, których przebieg kontrolowany był przez animatorów. W określonych punktach animatorzy posiadali zadania lub wskazówki dla drużyny lub premiowane zadanie do wykonania. Miejsca wykonywania zadań u animatorów znajdowało się na mapie terenu Gry, którą wszyscy uczestnicy otrzymali w miejscu startu.

Gra rozgrywana była z podziałem na trzy kategorie wiekowe: starsze dzieci (14-18 lat), młodsze dzieci ( od urodzenia do 13 lat), zespoły mieszane (w skład zespołu wchodziły młodsze i starsze dzieci) , gdzie kapitanem każdej drużyny był ojciec – głowa rodziny.

Każdy z uczestników poznał elementy historii Lublina oraz większość najważniejszych zabytkowych budowli. Wszystkie drużyny wzięły udział w warsztatach cebularza w Muzeum Cebularza, gdzie otrzymały upieczone cebularze oraz wydrukowany pamiątkowy przepis na najlepszy produkt tradycyjny naszego regionu. Niewątpliwie wydarzenie zawierało elementy historyczne, integracyjne ale również te rekreacyjne. Każda z drużyn wzięła udział w potyczkach sportowych przygotowanych podczas pikniku. Były m.in. skoki w workach, tunele, bieg z przeszkodami, rzucanie do celu czy też energorowery.

Wśród uczestników Gry miejskiej wyłoniono zwycięzców każdej kategorii, dla których nagrodą był voucher na weekendowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym „Osada nad Szumem” w Górecku Starym. Każda z drużyn otrzymała również grę Luble – opartą na oryginalnym Dobble a inspirowaną miastem Lublin. Gra to zestaw kolorowych kart, które łatwo ze sobą wszędzie zabrać i korzystać nadal ze wspólnych chwil, jednocześnie ucząc się i promując historię miasta.

Zadanie dofinansowano w kwocie 100 000 zł  z budżetu Państwa w ramach programu “Ojcostwo -Przygoda życia”