s

Festiwal Kultury Rodzinnej to innowacyjna oferta kulturalno-społeczna skierowana do całych RODZIN. Misją Festiwalu jest ukonstytuowanie wspólnoty rodziny i wzajemne przeżywanie pozytywnych emocji przez wszystkich jej członków – od najmłodszych do najstarszych – poprzez wspólne uczestnictwo w interaktywnych działaniach edukacyjnych i kulturalnych. Dzięki temu stwarzamy szansę rodzicom, opiekunom, dzieciom, młodzieży i seniorom na przeżywanie kultury i sztuki, czyli budowanie wspólnego kanonu wartości oraz doświadczanie niezapomnianych momentów.

Tegoroczna edycja to dwudniowy festiwal miejski podczas którego dzięki podjętym działaniom i wyjątkowym propozycjom każdy gość będzie mógł popatrzeć na otaczający go świat z zupełnie innej perspektywy.

Naszym dążeniem jest stworzenie magicznego wydarzenia, które zapewni niezapomniane chwile mieszkańcom naszego regionu. Pobudzi również wyobraźnię i uaktywni kreatywne działania, a także przyczyni się do zintegrowania rodzin oraz lokalnej społeczności poprzez wspólne aktywności artystyczne.

Na te wyjątkowe dwa dni zaplanowano m.in. spektakle teatralne, występy sztukmistrzów, szczudlarzy, występy taneczne, koncerty. Wśród artystów na dużej scenie zaprezentują się Mała Orkiestra Dni Naszych, Zespół Dagadana, Połwiacze Pereł oraz Lubelska Federacja Bardów.

Przygotowane zostaną również liczna atrakcje dla najmłodszych w tym animacje w przestrzeni miejskiej czy też konkursy. Przed dziećmi zaprezentują się także Pan Ząbek oraz Teatr Pinezka.

Na zakończenie wydarzenia  będziemy mogli podziwiać Teatr Ognia w wykonaniu Fundacji Sztukmistrze.

MAPA INICJATYW EDUKACYJNYCH

Antycypując strategiczny potencjał Festiwalu jako miejsca do prezentacji różnorodnych ofert skierowanych do całych rodzin jesteśmy otwarci na współpracę podczas budowania wspólnej oferty.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia karty zgłoszenia inicjatywy, które umieścimy na mapie oraz zgłoszenia udziału w Festiwalu. Mając w pamięci doświadczenie roku ubiegłego z realizacji Festiwalu Familijnego zakładamy frekwencję ponad 20 000 uczestników.

W ramach projektu powstanie INTERAKTYWNA MAPA INICJATYW edukacyjnych dla dzieci na której przewidujemy miejsce również dla Państwa inicjatywy. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: https://tiny.pl/9v8kr

Dodatkowo najciekawsze inicjatywy będą mogły zaprezentować swoją ofertę poprzez aktywne uczestnictwo podczas Festiwalu Kultury Rodzinnej, który zorganizowany będzie na terenie Parku Ludowego w Lublinie w dniach 25-26 czerwca 2022.

Zapraszając Państwa do współpracy w ramach tego przedsięwzięcia jesteśmy przekonani, że ten projekt, a w szczególności Mapa Inicjatyw umożliwi Państwu dotarcie do zainteresowanej szerokiej grupy odbiorców, którzy poszukują oferty do rozwoju swoich dzieci w każdym wieku i w różnych kierunkach zainteresowań.

Osobą kontaktową w przedmiotowej sprawie jest Pani Anna Broda, email : ania@fundacjasmaki.pl, tel. 505979284.