ZIELONE
PÓŁKOLONIE

26-29 CZERWCA 2023

Działając na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w dniach od 26 do 29 czerwca 2023 roku zorganizowaliśmy 4 dniowy turnus ekologicznych półkolonii pt. „ Zielone Półkolonie”. Codziennie spotykaliśmy się o godz. 8:00 na Placu Zamkowym w Lublinie i z tego miejsca dzieci odjeżdżały w kolejną ekologiczną podróż.
W ramach projektu przeprowadziliśmy takie działania jak:
– wycieczka do tłoczni soków, położonej w Gminie Wólka, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu.
– wycieczka do Leśnej Bazy Naturka
– wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego
– wycieczka do Puszczy Solskiej
– wycieczka do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
– warsztaty ekologiczne
– wspólne zabawy i gry na świeżym powietrzu

Odwiedziliśmy bardzo ciekawe turystycznie i ekologicznie miejsca województwa lubelskiego a od przewodników dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących poszczególnych miejsc, roślinności oraz zwierząt, które tam żyją.
Pod okiem wykwalifikowanej kadry opiekunów i animatorów dzieci zapoznały się z tematyką związaną z ekologią i kształtowaniem postaw proekologicznych w życiu codziennym, a poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach i innych działaniach animacyjnych zbudowały pozytywne konotacje i skojarzenia z dobrą zabawą i wypoczynkiem.

Projekt został  zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego